Rom Samsung Galaxy S7392 Tiếng Việt Rom Samsung Galaxy S7392 Tiếng ViệtQ Channel8.8stars based on9reviews ROM SAMSUNG GALAXY S7392 TIẾNG VIỆT DOWNLOAD S7392DZUAML1_S7392OLBAML2_S7392XXUAML1_HOME.tar HƯỚNG DẪN Hướng dẫn sử dụng Odin để ...

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy On7 (SM-G6000)

12 January
ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY ON7 (SM-G6000) DOWNLOAD Samsung-Galaxy-On7-(SM-G6000)-Tiếng-Việt.zip HƯỚNG DẪN Hướng dẫn sử dụn... Xem tiếp >
Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy On7 (SM-G6000) Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy On7 (SM-G6000)Q Channel8.8stars based on9reviews ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY ON7 (SM-G6000) DOWNLOAD Samsung-Galaxy-On7-(SM-G6000)-Tiếng-Việt.zip HƯỚNG DẪN Hướng dẫn sử dụn...

Rom Tiếng Việt Android 5.0 cho Samsung Galaxy Note 3 (SM-N900)

11 January
ROM TIẾNG VIỆT ANDROID 5.0 CHO SAMSUNG GALAXY NOTE 3 (SM-N900) DOWNLOAD N900XXUEBOK2_N900OLBEBOJ1_N900DXUEBNL3_HOME.tar HƯỚNG DẪN ... Xem tiếp >
Rom Tiếng Việt Android 5.0 cho Samsung Galaxy Note 3 (SM-N900) Rom Tiếng Việt Android 5.0 cho Samsung Galaxy Note 3 (SM-N900)Q Channel8.8stars based on9reviews ROM TIẾNG VIỆT ANDROID 5.0 CHO SAMSUNG GALAXY NOTE 3 (SM-N900) DOWNLOAD N900XXUEBOK2_N900OLBEBOJ1_N900DXUEBNL3_HOME.tar HƯỚNG DẪN ...

Rom Tiếng Việt Android 6.0.1 cho Samsung Galaxy S5 (SM-G900H)

10 January
ROM TIẾNG VIỆT ANDROID 6.0.1 CHO SAMSUNG GALAXY S5 (SM-G900H) DOWNLOAD G900HXXU1CPG2_G900HOLB1CPG1_G900HXXU1CPC6_HOME.tar HƯỚNG DẪN... Xem tiếp >
Rom Tiếng Việt Android 6.0.1 cho Samsung Galaxy S5 (SM-G900H) Rom Tiếng Việt Android 6.0.1 cho Samsung Galaxy S5 (SM-G900H)Q Channel8.8stars based on9reviews ROM TIẾNG VIỆT ANDROID 6.0.1 CHO SAMSUNG GALAXY S5 (SM-G900H) DOWNLOAD G900HXXU1CPG2_G900HOLB1CPG1_G900HXXU1CPC6_HOME.tar HƯỚNG DẪN...

Rom Tiếng Việt Android 5.1.1 cho Samsung Galaxy On7 (SM-G600FY)

10 January
ROM TIẾNG VIỆT ANDROID 5.1.1 CHO SAMSUNG GALAXY ON7 (SM-G600FY) DOWNLOAD G600FYXXU1APD3_G600FYOLB1APD3_HOME.tar HƯỚNG DẪN Hướng ... Xem tiếp >
Rom Tiếng Việt Android 5.1.1 cho Samsung Galaxy On7 (SM-G600FY) Rom Tiếng Việt Android 5.1.1 cho Samsung Galaxy On7 (SM-G600FY)Q Channel8.8stars based on9reviews ROM TIẾNG VIỆT ANDROID 5.1.1 CHO SAMSUNG GALAXY ON7 (SM-G600FY) DOWNLOAD G600FYXXU1APD3_G600FYOLB1APD3_HOME.tar HƯỚNG DẪN Hướng ...

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Mega 2 (SM-G750F)

03 January
ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY MEGA 2 (SM-G750F) DOWNLOAD G750FXXU1ANJ1_4.4.4.tar.rar (1.005M) HƯỚNG DẪN Giải nén và Flash qu... Xem tiếp >
Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Mega 2 (SM-G750F) Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Mega 2 (SM-G750F)Q Channel8.8stars based on9reviews ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY MEGA 2 (SM-G750F) DOWNLOAD G750FXXU1ANJ1_4.4.4.tar.rar (1.005M) HƯỚNG DẪN Giải nén và Flash qu...

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Mega 2 (SM-G7508Q)

03 January
ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY MEGA 2 (SM-G7508Q) DOWNLOAD GLOBAL_ROM_SM-G7508Q_FULL_CHPLAY.zip (1,1G) G7508Q_TV_VNGSM.tar.rar ... Xem tiếp >
Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Mega 2 (SM-G7508Q) Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Mega 2 (SM-G7508Q)Q Channel8.8stars based on9reviews ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY MEGA 2 (SM-G7508Q) DOWNLOAD GLOBAL_ROM_SM-G7508Q_FULL_CHPLAY.zip (1,1G) G7508Q_TV_VNGSM.tar.rar ...

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Max (SM-G5108Q)

03 January
ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE MAX (SM-G5108Q) DOWNLOAD G5108QZCU1ANI5_VN_4.4.4_Add_Chplay.tar.rar (478M) HƯỚNG DẪN Giải... Xem tiếp >
Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Max (SM-G5108Q) Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Max (SM-G5108Q)Q Channel8.8stars based on9reviews ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE MAX (SM-G5108Q) DOWNLOAD G5108QZCU1ANI5_VN_4.4.4_Add_Chplay.tar.rar (478M) HƯỚNG DẪN Giải...

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core LTE (SM-G386F)

03 January
ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE LTE (SM-G386F) DOWNLOAD G386FXXUANF2.tar.rar (735M) HƯỚNG DẪN Giải nén và Flash qua Odin ... Xem tiếp >
Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core LTE (SM-G386F) Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core LTE (SM-G386F)Q Channel8.8stars based on9reviews ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE LTE (SM-G386F) DOWNLOAD G386FXXUANF2.tar.rar (735M) HƯỚNG DẪN Giải nén và Flash qua Odin ...

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Win Pro (SM-G3818)

03 January
ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY WIN PRO (SM-G3818) DOWNLOAD G3818ZMUANB1_4.2.2_Build.tar.7z (625M) HƯỚNG DẪN Giải nén và Flash... Xem tiếp >
Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Win Pro (SM-G3818) Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Win Pro (SM-G3818)Q Channel8.8stars based on9reviews ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY WIN PRO (SM-G3818) DOWNLOAD G3818ZMUANB1_4.2.2_Build.tar.7z (625M) HƯỚNG DẪN Giải nén và Flash...

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Win Pro (SM-G3812)

03 January
ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY WIN PRO (SM-G3812) DOWNLOAD SM-G3812ZNUANB1_TIENG_VIET_4.2.2.7z (542M) HƯỚNG DẪN Giải nén và F... Xem tiếp >
Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Win Pro (SM-G3812) Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Win Pro (SM-G3812)Q Channel8.8stars based on9reviews ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY WIN PRO (SM-G3812) DOWNLOAD SM-G3812ZNUANB1_TIENG_VIET_4.2.2.7z (542M) HƯỚNG DẪN Giải nén và F...

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Prime (SM-G360F)

03 January
ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE PRIME (SM-G360F) DOWNLOAD G360F_XXU1ANL3_4.4.4_TV_Hieu_BR.7z (445M) HƯỚNG DẪN Giải nén và... Xem tiếp >
Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Prime (SM-G360F) Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Prime (SM-G360F)Q Channel8.8stars based on9reviews ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE PRIME (SM-G360F) DOWNLOAD G360F_XXU1ANL3_4.4.4_TV_Hieu_BR.7z (445M) HƯỚNG DẪN Giải nén và...

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Prime (SM-G3608)

03 January
ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE PRIME (SM-G3608) DOWNLOAD AP_G3608_4.4.4.tar.md5.7z (494M) G3608ZMU1ANJ5_CL194050_QB2682828.... Xem tiếp >
Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Prime (SM-G3608) Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Prime (SM-G3608)Q Channel8.8stars based on9reviews ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE PRIME (SM-G3608) DOWNLOAD AP_G3608_4.4.4.tar.md5.7z (494M) G3608ZMU1ANJ5_CL194050_QB2682828....

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Ace Style LTE (SM-G357FZ)

03 January
ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY ACE STYLE LTE (SM-G357FZ) DOWNLOAD G357FZ_NI5_VH_MINH_TRI_BK.7z HƯỚNG DẪN Giải nén và Flash qu... Xem tiếp >
Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Ace Style LTE (SM-G357FZ) Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Ace Style LTE (SM-G357FZ)Q Channel8.8stars based on9reviews ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY ACE STYLE LTE (SM-G357FZ) DOWNLOAD G357FZ_NI5_VH_MINH_TRI_BK.7z HƯỚNG DẪN Giải nén và Flash qu...

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Mini 4G (SM-G3568V)

03 January
ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE MINI 4G (SM-G3568V) DOWNLOAD G3568VZMU0ANG1_4.4.2_ROOT_VH.zip (602M) HƯỚNG DẪN Giải nén v... Xem tiếp >
Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Mini 4G (SM-G3568V) Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Mini 4G (SM-G3568V)Q Channel8.8stars based on9reviews ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE MINI 4G (SM-G3568V) DOWNLOAD G3568VZMU0ANG1_4.4.2_ROOT_VH.zip (602M) HƯỚNG DẪN Giải nén v...

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G355HN)

03 January
ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE 2 (SM-G355HN) DOWNLOAD G355HN_4.4.2_build_noroot.tar.rar (514M) HƯỚNG DẪN Giải nén và Fla... Xem tiếp >
Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G355HN) Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G355HN)Q Channel8.8stars based on9reviews ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE 2 (SM-G355HN) DOWNLOAD G355HN_4.4.2_build_noroot.tar.rar (514M) HƯỚNG DẪN Giải nén và Fla...

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G3558)

03 January
ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE 2 (SM-G3558) DOWNLOAD SM-G3558_fixtreo.tar.rar (527M) HƯỚNG DẪN Giải nén và Flash qua Odi... Xem tiếp >
Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G3558) Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G3558)Q Channel8.8stars based on9reviews ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE 2 (SM-G3558) DOWNLOAD SM-G3558_fixtreo.tar.rar (527M) HƯỚNG DẪN Giải nén và Flash qua Odi...

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G3556D)

03 January
ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE 2 (SM-G3556D) DOWNLOAD g3556d_mrdong_full_tv_442.7z (470M) HƯỚNG DẪN Giải nén và Flash qu... Xem tiếp >
Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G3556D) Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G3556D)Q Channel8.8stars based on9reviews ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE 2 (SM-G3556D) DOWNLOAD g3556d_mrdong_full_tv_442.7z (470M) HƯỚNG DẪN Giải nén và Flash qu...

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Plus (SM-G350)

03 January
ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE PLUS (SM-G350) ANDROID 4.2.2 DOWNLOAD G350_TV_4.2.2_VINHKIENGIANG.TAR.rar (651M) HƯỚNG DẪN ... Xem tiếp >
Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Plus (SM-G350) Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Plus (SM-G350)Q Channel8.8stars based on9reviews ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE PLUS (SM-G350) ANDROID 4.2.2 DOWNLOAD G350_TV_4.2.2_VINHKIENGIANG.TAR.rar (651M) HƯỚNG DẪN ...

Rom Full Tiếng Việt + CH Play cho Samsung Galaxy C7 (SM-C7000)

03 January
Rom Full Tiếng Việt + CH Play cho Samsung Galaxy C7 (SM-C7000) Samsung C7000 là máy cho thị trường Trung Quốc nên máy không có CH Play.... Xem tiếp >
Rom Full Tiếng Việt + CH Play cho Samsung Galaxy C7 (SM-C7000) Rom Full Tiếng Việt + CH Play cho Samsung Galaxy C7 (SM-C7000)Q Channel8.8stars based on9reviews Rom Full Tiếng Việt + CH Play cho Samsung Galaxy C7 (SM-C7000) Samsung C7000 là máy cho thị trường Trung Quốc nên máy không có CH Play....
 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết