Asus Zenfone C (Z007) sạc không báo gì

29 January
Nhận máy Asus gãy chân sạc, tháo ra thay chân sạc thì đứt hết chân trên main. Chia sẻ cùng anh em nào gặp trường hợp Asus Z007 sạc không báo... Xem tiếp >
Asus Zenfone C (Z007) sạc không báo gì Asus Zenfone C (Z007) sạc không báo gìQ Channel8.8stars based on9reviewsNhận máy Asus gãy chân sạc, tháo ra thay chân sạc thì đứt hết chân trên main. Chia sẻ cùng anh em nào gặp trường hợp Asus Z007 sạc không báo...