Samsung Galaxy A8 2018 A530 mất loa ngoài

Samsung Galaxy A8 2018 A530 mất loa ngoài

Samsung Galaxy A8 2018 A530 mất loa ngoài

Samsung Galaxy A8 2018 gọi điện không đổ chuông, mở nhạc không có âm thanh. Sau khi test loa và tiến hành đo tổng trở không có, các bạn kiểm...
Comment 12 March
Samsung Galaxy A8 2018 gọi điện không đổ chuông, mở nhạc không có âm thanh. Sau khi test loa và tiến hành đo tổng trở không có, các bạn kiểm tra theo sơ đồ bên dưới. Dưới đây là giải pháp Samsung Galaxy A8 2018 A530 mất loa ngoài.


Nếu gặp khó khăn trong quá trình sửa chữa, hãy để lại bình luận phía dưới để được hỗ trợ.

Chúc các bạn thành công!
Samsung Galaxy A8 2018 A530 mất loa ngoài Samsung Galaxy A8 2018 A530 mất loa ngoàiAdmin8.8stars based on9reviewsSamsung Galaxy A8 2018 gọi điện không đổ chuông, mở nhạc không có âm thanh. Sau khi test loa và tiến hành đo tổng trở không có, các bạn kiểm...

Blogger Comments


No comments. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.