Samsung A20 tắt màn hình mở không lên

Samsung A20 tắt màn hình mở không lên

Samsung A20 tắt màn hình mở không lên

Nhận cây Samsung A20, khởi động nguồn sử dụng bình thường nhưng khi tối màn hình mở không lên. Tình trạng máy vào nước, các bạn tiến hành ki...
Comment 03 November

Nhận cây Samsung A20, khởi động nguồn sử dụng bình thường nhưng khi tối màn hình mở không lên. Tình trạng máy vào nước, các bạn tiến hành kiểm tra theo sơ đồ bên dưới, đã làm ok chia sẻ cùng ae.


Chúc các bạn thành công!

Samsung A20 tắt màn hình mở không lên Samsung A20 tắt màn hình mở không lênAdmin8.8stars based on9reviewsNhận cây Samsung A20, khởi động nguồn sử dụng bình thường nhưng khi tối màn hình mở không lên. Tình trạng máy vào nước, các bạn tiến hành ki...

Blogger Comments


No comments. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.