iPhone 6s wifi yếu

iPhone 6s wifi yếu

iPhone 6s wifi yếu

iPhone 6s wifi yếu, các bạn thay sang một cụm sườn zin khác với đầy đủ anten và test thử nếu không khắc phục thì lỗi do main. B1 : Các bạn...
Comment 16 November

iPhone 6s wifi yếu, các bạn thay sang một cụm sườn zin khác với đầy đủ anten và test thử nếu không khắc phục thì lỗi do main.

B1: Các bạn nên chỉnh router wifi thành 2 băng tần riêng biệt để tets xem băng tần nào lỗi (đa số lỗi 2G)
B2: 2.4G core 0 và 5G core 0 là 2 đường chính, nếu yếu đường nào thì có thể câu theo line từ sát IC lên thăng điểm tets angten

Lưu ý: Các bộ lọc L, LC, CLC trên đường anwgten, các cuộn dây màu vàng nối mass chỉ được tháo bỏ để test hoặc thay thế chứ không được câu tắt.


Chú ý: Riêng đường 2G 5G core1 mình có cách ly thử ở một máy bình thường thì wifi vẫn bắt tốt cả 2 băng tần. Các bạn hiểu hơn xin chia sẻ để hoàn thiện giải pháp.

Xem thêm: Sửa lỗi bắt sóng wifi yếu iphone 6s

Từ khóa tìm kiếm: iphone 6s wifi yếu, chia sẻ iphone 6s wifi yếu, chia sẻ 6s wifi yếu, iphone 6s lỗi wifi, chia sẻ iphone 6s plus wifi yếu, anten wifi 6s, iphone 6s ẩn wifi, 6s plus wifi yếu.

Chúc các bạn thành công!

iPhone 6s wifi yếu iPhone 6s wifi yếuAdmin8.8stars based on9reviewsiPhone 6s wifi yếu, các bạn thay sang một cụm sườn zin khác với đầy đủ anten và test thử nếu không khắc phục thì lỗi do main. B1 : Các bạn...

Blogger Comments


No comments. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.