iPhone 6s hao nguồn

iPhone 6s hao nguồn

iPhone 6s hao nguồn

iPhone 6s tình trạng máy kẹp dòng mở nguồn kim dâng 0,2A, thay IC U2 không được, các bạn kiểm tra theo hình thay thế hoặc gỡ bỏ. Lưu ý : Đ...
Comment 18 November
iPhone 6s tình trạng máy kẹp dòng mở nguồn kim dâng 0,2A, thay IC U2 không được, các bạn kiểm tra theo hình thay thế hoặc gỡ bỏ.

Lưu ý: Đây là một trong rất nhiều pan hao nguồn của iPhone 6s, chúng tôi sẽ cập nhật những pan mới nhất. Hãy chia sẻ những pan iPhone 6s hao nguồn với mọi người


Xem thêm: Màn hình iPhone 6S zin bóc máy

Từ khóa tìm kiếm: iphone 6s hao nguồn chờ, iphone 6s hao nguồn nóng máy, iphone 6s hao nguồn thứ cấp, 6s hao nguồn, iphone 6s plus hao nguồn chờ, 6s ăn nguồn chờ, iphone 6 hao nguồn chờ, 6s hao nguồn trước.

Chúc các bạn thành công!
iPhone 6s hao nguồn iPhone 6s hao nguồnAdmin8.8stars based on9reviewsiPhone 6s tình trạng máy kẹp dòng mở nguồn kim dâng 0,2A, thay IC U2 không được, các bạn kiểm tra theo hình thay thế hoặc gỡ bỏ. Lưu ý : Đ...

Blogger Comments


No comments. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.