Samsung J3 Pro mất nguồn

Samsung J3 Pro mất nguồn

Samsung J3 Pro mất nguồn

Nhận cây J3 Pro khách nói đang dùng mất nguồn, tiểu sử đã từng vào nước. Tháo máy ra đo thấy chạm vBat, kẹp nguồn thấy nóng phần công suất,...
Comment 07 September

Nhận cây J3 Pro khách nói đang dùng mất nguồn, tiểu sử đã từng vào nước. Tháo máy ra đo thấy chạm vBat, kẹp nguồn thấy nóng phần công suất, gỡ bỏ tụ trong hình done. Anh em gặp kèo test thử


Từ khóa tìm kiếm: samsung j3 pro không lên nguồn, samsung j3 mất nguồn, samsung j3 pro sập nguồn, j3 pro cham vbat, j3 pro mất hiển thị, j3 pro mat den, j330 cham vbat, samsung j3 pro bị lỗi.

Chúc các bạn thành công!

Samsung J3 Pro mất nguồn Samsung J3 Pro mất nguồnAdmin8.8stars based on9reviews Nhận cây J3 Pro khách nói đang dùng mất nguồn, tiểu sử đã từng vào nước. Tháo máy ra đo thấy chạm vBat, kẹp nguồn thấy nóng phần công suất,...

Blogger Comments


No comments. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.