Rom Stock Wiko Birdy 4G

Rom Stock Wiko Birdy 4G

Rom Stock Wiko Birdy 4G

Đây là rom hãng cho Wiko Birdy 4G, mình tải trên trang support của Wiko. Mình up lại lên Google Drive để mọi người tải cho nhanh. ROM có tá...
Comment 07 tháng 9
Đây là rom hãng cho Wiko Birdy 4G, mình tải trên trang support của Wiko. Mình up lại lên Google Drive để mọi người tải cho nhanh. ROM có tác dụng unbrick, fix treo logo, và hơn thế nữa là xóa luôn xác minh tài khoản Google (Bypass FRP Google Account).


DOWNLOAD

Driver: MT65xx_Preloader.rar
ROM: Wiko_Birdy_4G_V25_4.4.rar

Rom Stock Wiko Birdy 4G Rom Stock Wiko Birdy 4GAdmin8.8stars based on9reviews Đây là rom hãng cho Wiko Birdy 4G, mình tải trên trang support của Wiko. Mình up lại lên Google Drive để mọi người tải cho nhanh. ROM có tá...

Blogger Comments


Không có nhận xét nào. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.