iPhone 6 ẩn wifi

iPhone 6 ẩn wifi

iPhone 6 ẩn wifi

iPhone 6 ẩn wifi, một pan bệnh khá đơn giản nhưng nhiều lúc cũng hơi đau đầu, Pan này đo so với main mẫu cũng không tìm ra bệnh, cho dù châ...
Comment 07 September
iPhone 6 ẩn wifi, một pan bệnh khá đơn giản nhưng nhiều lúc cũng hơi đau đầu, Pan này đo so với main mẫu cũng không tìm ra bệnh, cho dù chân cẳng có đẹp long lanh. Anh em để ý chân 26 và 28 trên ic wifi nhé.


Hai chân connect độc lập qua tụ C5201 7.5uf

Lưu ý: nhiều trường hợp thay C5201_RF là ok thường main rớt đất với thổi nhiều bị (câu tắt cũng được)

Từ khóa tìm kiếm: iphone 6 ẩn wifi, iphone 6 ẩn wifi và bluetooth, iphone 6 plus ẩn wifi, iphone 6 không bật được wifi, iphone 6 plus không bật được wifi, iphone 6s lỗi wifi, iphone 6 hỏng ic wifi, ic wifi iphone 6.

Chúc các bạn thành công!
iPhone 6 ẩn wifi iPhone 6 ẩn wifiAdmin8.8stars based on9reviews iPhone 6 ẩn wifi, một pan bệnh khá đơn giản nhưng nhiều lúc cũng hơi đau đầu, Pan này đo so với main mẫu cũng không tìm ra bệnh, cho dù châ...

Blogger Comments


No comments. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.