iPhone 7 Plus mất âm thanh

iPhone 7 Plus mất âm thanh

iPhone 7 Plus mất âm thanh

iPhone 7 Plus mất âm thanh, có hiện tượng treo táo lâu lên, gọi 900 mục loa ngoài bị ẩn. Thay ic audio không hết bệnh, tháo ra đo thấy chân ...
Comment 04 August
iPhone 7 Plus mất âm thanh, có hiện tượng treo táo lâu lên, gọi 900 mục loa ngoài bị ẩn. Thay ic audio không hết bệnh, tháo ra đo thấy chân trong hình đứt, cạo nhẹ lớp chân chì ở trên lấy mũi hàn chấm cho ăn, đóng lại ic audio done, chia sẻ cho ae nào chưa biết.


Từ khóa tìm kiếm: iphone 7 plus mất rung, thay rung iphone 7 plus, cục rung iphone 7 plus, iphone 7 plus bị lỗi rung, iphone 7 plus bị mất rung, thay rung iphone 7 plus giá bao nhiêu, iphone 7 mất rung nút home, iphone 8 plus mất rung.

Chúc các bạn thành công!
iPhone 7 Plus mất âm thanh iPhone 7 Plus mất âm thanhAdmin8.8stars based on9reviewsiPhone 7 Plus mất âm thanh, có hiện tượng treo táo lâu lên, gọi 900 mục loa ngoài bị ẩn. Thay ic audio không hết bệnh, tháo ra đo thấy chân ...

Blogger Comments


No comments. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.