iPhone 7 liệt cảm ứng

iPhone 7 liệt cảm ứng

iPhone 7 liệt cảm ứng

Nhận cây iPhone 7 cảm ứng lúc được lúc không, tháo màn zin lắp màn linh kiện thì cảm ứng ok. Đo socket màn hình không chạm, xem sơ đồ thấy ...
Comment 16 August

Nhận cây iPhone 7 cảm ứng lúc được lúc không, tháo màn zin lắp màn linh kiện thì cảm ứng ok. Đo socket màn hình không chạm, xem sơ đồ thấy có đường đi vào ic cấp áp màn hình và cảm ứng U3703. Tiến hành thay thử done. Share cho ae nào gặp múc cho nhanh, ae nào biết rồi bỏ qua nha :)


Từ khóa tìm kiếm: iphone 7 liệt cảm ứng, iphone 7 plus bị đơ cảm ứng, ic cảm ứng iphone 7 plus, iphone 7 plus lâu lâu bị đơ cảm ứng, ic cam ung iphone 7, iphone 7 plus lỗi cảm ứng, lỗi ic cảm ứng iphone 7 plus.

Chúc các bạn thành công!

iPhone 7 liệt cảm ứng iPhone 7 liệt cảm ứngAdmin8.8stars based on9reviews Nhận cây iPhone 7 cảm ứng lúc được lúc không, tháo màn zin lắp màn linh kiện thì cảm ứng ok. Đo socket màn hình không chạm, xem sơ đồ thấy ...

Blogger Comments


No comments. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.