Nokia 1202 mất đèn màn hình và bàn phím

Nokia 1202 mất đèn màn hình và bàn phím

Nokia 1202 mất đèn màn hình và bàn phím

Nhận cây Nokia 1202 mất đèn màn hình và bàn phím, đo trở chân màn hình có đủ, thay màn khác vẫn không có đèn, kiếm tra đèn bàn phím có nhưng...
Comment 01 June

Nhận cây Nokia 1202 mất đèn màn hình và bàn phím, đo trở chân màn hình có đủ, thay màn khác vẫn không có đèn, kiếm tra đèn bàn phím có nhưng không sáng. Đo áp 4v tại cuộn dây thiếu, thay cuộn dây cũng not ok, sau một hồi cũng dò được e nó bị đứt, câu lại ok. Chia sẻ cùng anh em kiếm ly cafe.


Từ khóa tìm kiếm: 1202 trang man hinh, cần giúp 1202 mất đèn màn hình, 1280 mat den man hinh, nokia 1202 mất đèn nền, 1200 mất đèn màn hình và bàn phím, nokia 1202 mat đen, nokia 110i mất đèn màn hình và phím, nokia 1202 cũ.

Chúc các bạn thành công!

Nokia 1202 mất đèn màn hình và bàn phím Nokia 1202 mất đèn màn hình và bàn phímAdmin8.8stars based on9reviewsNhận cây Nokia 1202 mất đèn màn hình và bàn phím, đo trở chân màn hình có đủ, thay màn khác vẫn không có đèn, kiếm tra đèn bàn phím có nhưng...

Blogger Comments


No comments. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.