Hard Reset Nokia 3

Hard Reset Nokia 3

Hard Reset Nokia 3

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn khôi phục cài đặt gốc bằng phím cứng trên Nokia 3. Dưới đây là cách Hard Reset Nokia 3 (TA 1020, TA 1028, ...
Comment 01 June

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn khôi phục cài đặt gốc bằng phím cứng trên Nokia 3. Dưới đây là cách Hard Reset Nokia 3 (TA 1020, TA 1028, TA 1032, TA 1038).


B1: Tắt nguồn thiết bị.
B2: Cắm cáp USB kết nối máy tính với thiết bị.
B3: Nhấn giữ phím Nguồn (Power) + Tăng âm lượng (Volume Up) cho đến khi điện thoại vào chế độ Recovery
B4: Dùng phím Tăng / Giảm âm lượng để di chuyến đến dòng wipe data/factory reset và dùng phím Nguồn để xác nhận.
B5: Tiếp tục, dùng các phím Tăng / Giảm âm lượng để di chuyển đến Yes và dùng phím Nguồn để xác nhận.
B6: Khi máy đã chạy xong bạn tiếp tục chọn reboot system now để tiến hành khởi động lại máy và kết thúc quá trình Hard Reset .

Từ khóa tìm kiếm: hard reset nokia 5, hard reset nokia 2, cách hard reset nokia 6, hard reset nokia 6 2018, bypass nokia 3, khôi phục cài đặt gốc nokia 3, cách reset nokia 6, hard reset nokia 1.

Chúc các bạn thành công!

Hard Reset Nokia 3 Hard Reset Nokia 3Admin8.8stars based on9reviewsHôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn khôi phục cài đặt gốc bằng phím cứng trên Nokia 3. Dưới đây là cách Hard Reset Nokia 3 (TA 1020, TA 1028, ...

Blogger Comments


No comments. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.