Oppo A39 mất đèn

Oppo A39 mất đèn

Oppo A39 mất đèn

Oppo A39 rơi nước mất đèn, các bạn kiểm tra. Nếu thiếu áp thì thay thế cuộn dây, không được thì thay thế con trở bên trên cuộn dây, not ok t...
Comment 22 May

Oppo A39 rơi nước mất đèn, các bạn kiểm tra. Nếu thiếu áp thì thay thế cuộn dây, không được thì thay thế con trở bên trên cuộn dây, not ok thì phang ic đèn.


Từ khóa tìm kiếm: oppo neo 9s mất đèn, chia se oppo neo 9s mat den, oppo a37 mất đèn, oppo a37 mất hiển thị, neo 9s mat hien thi, schematic oppo a39, oppo a37 mat den man hinh, oppo a37f mất đèn.

Chúc các bạn thành công!

Oppo A39 mất đèn Oppo A39 mất đènAdmin8.8stars based on9reviewsOppo A39 rơi nước mất đèn, các bạn kiểm tra. Nếu thiếu áp thì thay thế cuộn dây, không được thì thay thế con trở bên trên cuộn dây, not ok t...

Blogger Comments


No comments. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.