J4 Plus mất nguồn

J4 Plus mất nguồn

J4 Plus mất nguồn

J4 Plus vào nước mất nguồn, treo 0.05A, cách ly các kiểu, thay ic nguồn nhỏ vẫn chạm. Đo kĩ từng đường phát hiện em nó chạm, gỡ bỏ done. ...
Comment 23 May

J4 Plus vào nước mất nguồn, treo 0.05A, cách ly các kiểu, thay ic nguồn nhỏ vẫn chạm. Đo kĩ từng đường phát hiện em nó chạm, gỡ bỏ done.

Màn hình nguyên bộ Samsung Galaxy J4 Plus / J4 Core / J6 Plus zin new


Từ khóa tìm kiếm: j7pro mất nguồn, j7 pro mất nguồn treo kim, samsung j7 pro mất nguồn, j730 mất nguồn, j7 pro rơi nước mất nguồn, j7 pro mat nguon treo kim, samsung j7 pro bị sập nguồn, samsung j7 pro bị mất nguồn.

Chúc các bạn thành công!

J4 Plus mất nguồn J4 Plus mất nguồnAdmin8.8stars based on9reviews J4 Plus vào nước mất nguồn, treo 0.05A, cách ly các kiểu, thay ic nguồn nhỏ vẫn chạm. Đo kĩ từng đường phát hiện em nó chạm, gỡ bỏ done. ...

Blogger Comments


No comments. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.