Nokia 130 2017 mất hiển thị

Nokia 130 2017 mất hiển thị

Nokia 130 2017 mất hiển thị

Nokia 130 2017 mất hiển thị do đứt chân trên main, các bạn đo tổng trở, thiếu chân nào thì câu lại theo sơ đồ bên dưới. Dưới đây là sơ đồ hi...
Comment 20 April

Nokia 130 2017 mất hiển thị do đứt chân trên main, các bạn đo tổng trở, thiếu chân nào thì câu lại theo sơ đồ bên dưới. Dưới đây là sơ đồ hiển thị Nokia 130.


Chúc các bạn thành công!

Nokia 130 2017 mất hiển thị Nokia 130 2017 mất hiển thịAdmin8.8stars based on9reviewsNokia 130 2017 mất hiển thị do đứt chân trên main, các bạn đo tổng trở, thiếu chân nào thì câu lại theo sơ đồ bên dưới. Dưới đây là sơ đồ hi...

Blogger Comments


No comments. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.