iPhone 7 Plus tối nửa màn hình

iPhone 7 Plus tối nửa màn hình

iPhone 7 Plus tối nửa màn hình

iPhone 7 Plus tối nửa màn hình, đèn màn hình vẫn sáng nhưng tối một góc màn, một bên màn hình. Các bạn test màn khác trước khi làm phần cứng...
Comment 23 March

iPhone 7 Plus tối nửa màn hình, đèn màn hình vẫn sáng nhưng tối một góc màn, một bên màn hình. Các bạn test màn khác trước khi làm phần cứng, thay màn not ok thì tiến hành kiểm tra theo sơ đồ bên dưới.


B1: Quan sát và đo tại đỉnh socket đường áp chính.

Nếu chạm thì cách ly bỏ các tụ ô tím.
Nếu mất trở thì câu lại cuộn dây trong ô vàng.


B2: Đo 2 đường còn lại trên đỉnh socket.

Hai đường Cat1 Cat2 ít khi chạm. Đa số là đứt, dò theo và câu lại các cuộn dây ô vàng.


Từ khóa tìm kiếm: iphone 6 plus tối nửa màn hình, iphone 6s plus tối nửa màn hình, iphone 6s plus tối nửa màn hình bên trái, iphone 6 tối nửa màn hình, iphone 6s plus mất đèn màn hình, iphone 6 bị tối góc màn hình, iphone 7 plus mất hiển thị, iphone 7 plus cham vbat.

Chúc các bạn thành công!

iPhone 7 Plus tối nửa màn hình iPhone 7 Plus tối nửa màn hìnhQ Channel8.8stars based on9reviewsiPhone 7 Plus tối nửa màn hình, đèn màn hình vẫn sáng nhưng tối một góc màn, một bên màn hình. Các bạn test màn khác trước khi làm phần cứng...

Blogger Comments


No comments. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.

 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết