iPhone 6 mất đèn

iPhone 6 mất đèn

iPhone 6 mất đèn

iPhone 6 mất đèn, đã kiểm tra trở và áp qua socket ok nhưng không boot lên được 14v khi gắn màn hình vào. Tiến hành tháo ic đèn ra, đo áp c...
Comment 20 March

iPhone 6 mất đèn, đã kiểm tra trở và áp qua socket ok nhưng không boot lên được 14v khi gắn màn hình vào. Tiến hành tháo ic đèn ra, đo áp cấp pp_vcc_main qua chân C3 của ic đèn xem có trở kháng không, nếu không có thì câu theo sơ đồ bên dưới.

Từ khóa tìm kiếm: iphone 6 mất đèn, cau ic den iphone 6, thay ic đèn iphone 6, thay đèn màn hình iphone 6, diot đèn iphone 6, ic den iphone 6 dung chung, iphone 6 không lên đèn màn hình, thay đèn màn hình iphone 6 giá bao nhiêu.

Chúc các bạn thành công!

iPhone 6 mất đèn iPhone 6 mất đènQ Channel8.8stars based on9reviews iPhone 6 mất đèn, đã kiểm tra trở và áp qua socket ok nhưng không boot lên được 14v khi gắn màn hình vào. Tiến hành tháo ic đèn ra, đo áp c...

Blogger Comments


No comments. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.

 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết