Xóa mật khẩu màn hình, xóa demo, unbrick Oppo A3 (CPH1837)

Xóa mật khẩu màn hình, xóa demo, unbrick Oppo A3 (CPH1837)

Xóa mật khẩu màn hình, xóa demo, unbrick Oppo A3 (CPH1837)

XÓA MẬT KHẨU MÀN HÌNH, XÓA DEMO, UNBRICK OPPO A3 (CPH1837) DOWNLOAD CPH1837_11_A.19_180630.rar (3.5G) CPH1837_11_A.17_180611.rar (...
31 January


XÓA MẬT KHẨU MÀN HÌNH, XÓA DEMO, UNBRICK OPPO A3 (CPH1837)

DOWNLOAD

CPH1837_11_A.19_180630.rar (3.5G)
CPH1837_11_A.17_180611.rar (3.5G)

HƯỚNG DẪN

- File QFIL cũng có tác dụng tương tự như file .ofp nhưng được read bằng thiết bị (box)
hoặc tool. Các bạn sử dụng QFIL tool để flash, cách làm các bạn tham khảo bài viết này.
- Tool mới lần này cập nhật lên bản mới nên tạm thời chưa active được.

Cách active cũ cho ai chưa biết:

File activate: OPPO_ALL_TOOL.rar
Driver: QDLoader_HS-USB_Driver.rar

Từ khóa tìm kiếm: oppo a3s mật khẩu màn hình, oppo a3s quên mật khẩu, xoa mat khau oppo a3s, xóa mật khẩu màn hình oppo a3s, oppo a3s ma bao ve mrt, oppo a3s password unlock, oppo a3s ma bao ve, flash rom oppo a3s.

Chúc các bạn thành công!

Xóa mật khẩu màn hình, xóa demo, unbrick Oppo A3 (CPH1837) Xóa mật khẩu màn hình, xóa demo, unbrick Oppo A3 (CPH1837)Admin8.8stars based on9reviews XÓA MẬT KHẨU MÀN HÌNH, XÓA DEMO, UNBRICK OPPO A3 (CPH1837) DOWNLOAD CPH1837_11_A.19_180630.rar (3.5G) CPH1837_11_A.17_180611.rar (...

Blogger Comments