Testpoint Oppo A83 Edl qualcomm 9008

Testpoint Oppo A83 Edl qualcomm 9008

Testpoint Oppo A83 Edl qualcomm 9008

Tất cả phương pháp mới unlock oppo new boot đều phải tháo máy, chọc testpoin. Oppo A83 Testpoin Open MRT > MTK Tool > Boot: EMMC...
24 January

Tất cả phương pháp mới unlock oppo new boot đều phải tháo máy, chọc testpoin.

Oppo A83 Testpoin

Open MRT > MTK Tool > Boot: EMMC_Flash_Init_1 or Oppo_F5_only


Chúc các bạn thành công!

Testpoint Oppo A83 Edl qualcomm 9008 Testpoint Oppo A83 Edl qualcomm 9008Q Channel8.8stars based on9reviewsTất cả phương pháp mới unlock oppo new boot đều phải tháo máy, chọc testpoin. Oppo A83 Testpoin Open MRT > MTK Tool > Boot: EMMC...

Blogger Comments

 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết