Samsung J7 Prime mất nguồn

Samsung J7 Prime mất nguồn

Samsung J7 Prime mất nguồn

Chia sẻ cùng anh em ban bệnh của Samsung J7 Prime (cấp nguồn treo kim 0.01) do chạm ic công suất. Anh em xem nếu chạm vccm (cấp nguồn thấy c...
10 January

Chia sẻ cùng anh em ban bệnh của Samsung J7 Prime (cấp nguồn treo kim 0.01) do chạm ic công suất. Anh em xem nếu chạm vccm (cấp nguồn thấy công suất ấm) là nó 100%.


Từ khóa tìm kiếm: j7 prime mất nguồn treo kim, samsung j7 prime mat nguon treo kim, máy samsung j7 prime không lên nguồn, j7 prime mat nguon khong dao dong, j7 prime mat nguon treo kim 0, 1, j7 prime sac mat nguon, ic nguồn j7 prime dùng chung, j7 prime cắm sạc mất nguồn.

Chúc các bạn thành công!

Samsung J7 Prime mất nguồn Samsung J7 Prime mất nguồnQ Channel8.8stars based on9reviewsChia sẻ cùng anh em ban bệnh của Samsung J7 Prime (cấp nguồn treo kim 0.01) do chạm ic công suất. Anh em xem nếu chạm vccm (cấp nguồn thấy c...

Blogger Comments

 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết