Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Win Pro (SM-G3812)

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Win Pro (SM-G3812)

ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY WIN PRO (SM-G3812) DOWNLOAD SM-G3812ZNUANB1_TIENG_VIET_4.2.2.7z (542M) HƯỚNG DẪN Giải nén và F...
03 January


ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY WIN PRO (SM-G3812)

DOWNLOAD

SM-G3812ZNUANB1_TIENG_VIET_4.2.2.7z (542M)

HƯỚNG DẪN

Giải nén và Flash qua Odin với mục AP

Chúc các bạn thành công!

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Win Pro (SM-G3812) Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Win Pro (SM-G3812)Q Chanel8.8stars based on9reviews ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY WIN PRO (SM-G3812) DOWNLOAD SM-G3812ZNUANB1_TIENG_VIET_4.2.2.7z (542M) HƯỚNG DẪN Giải nén và F...