Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Tab 3 (SM-T210R)

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Tab 3 (SM-T210R)

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Tab 3 (SM-T210R)

ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY TAB 3 (SM-T210R) LOG ODIN <ID:0/034> Added!! <OSM> Enter CS for MD5.. <OSM> Bina...
03 January


ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY TAB 3 (SM-T210R)

LOG ODIN

<ID:0/034> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Binary Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/034> Odin engine v(ID:3.1100)..
<ID:0/034> File analysis..
<ID:0/034> SetupConnection..
<ID:0/034> Initialzation..
<ID:0/034> Get PIT for mapping..
<ID:0/034> Firmware update start..
<ID:0/034> SingleDownload.
<ID:0/034> boot.img
<ID:0/034> NAND Write Start!!
<ID:0/034> cache.img
<ID:0/034> hidden.img
<ID:0/034> loke_2nd.bin
<ID:0/034> loke_pxa988.bin
<ID:0/034> param.lfs
<ID:0/034> PBL.bin
<ID:0/034> radio.img
<ID:0/034> recovery.img
<ID:0/034> system.img
<ID:0/034> RQT_CLOSE !!
<ID:0/034> RES OK !!
<ID:0/034> Remain Port .... 0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
<ID:0/034> Removed!!
<ID:0/035> Added!!
<ID:0/035> Removed!!
<ID:0/035> Added!!

DOWNLOAD

T210RUEU0COI1_Vi.tar.rar (785M)

HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn sử dụng Odin để nâng cấp, hạ cấp, chạy lại rom gốc, root, recovery cho các thiết bị Samsung

Chúc các bạn thành công!

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Tab 3 (SM-T210R) Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Tab 3 (SM-T210R)Q Channel8.8stars based on9reviews ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY TAB 3 (SM-T210R) LOG ODIN <ID:0/034> Added!! <OSM> Enter CS for MD5.. <OSM> Bina...

Blogger Comments

 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết