Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Prime (SM-G360F)

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Prime (SM-G360F)

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Prime (SM-G360F)

ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE PRIME (SM-G360F) DOWNLOAD G360F_XXU1ANL3_4.4.4_TV_Hieu_BR.7z (445M) HƯỚNG DẪN Giải nén và...
03 January


ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE PRIME (SM-G360F)

DOWNLOAD

G360F_XXU1ANL3_4.4.4_TV_Hieu_BR.7z (445M)

HƯỚNG DẪN

Giải nén và Flash qua Odin với mục AP

Chúc các bạn thành công!

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Prime (SM-G360F) Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Prime (SM-G360F)Q Channel8.8stars based on9reviews ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE PRIME (SM-G360F) DOWNLOAD G360F_XXU1ANL3_4.4.4_TV_Hieu_BR.7z (445M) HƯỚNG DẪN Giải nén và...

Blogger Comments

 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết