Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Prime (SM-G360F)

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Prime (SM-G360F)

ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE PRIME (SM-G360F) DOWNLOAD G360F_XXU1ANL3_4.4.4_TV_Hieu_BR.7z (445M) HƯỚNG DẪN Giải nén và...
03 January


ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE PRIME (SM-G360F)

DOWNLOAD

G360F_XXU1ANL3_4.4.4_TV_Hieu_BR.7z (445M)

HƯỚNG DẪN

Giải nén và Flash qua Odin với mục AP

Chúc các bạn thành công!

Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Prime (SM-G360F) Rom Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Prime (SM-G360F)Q Chanel8.8stars based on9reviews ROM TIẾNG VIỆT CHO SAMSUNG GALAXY CORE PRIME (SM-G360F) DOWNLOAD G360F_XXU1ANL3_4.4.4_TV_Hieu_BR.7z (445M) HƯỚNG DẪN Giải nén và...