Rom Stock cho Samsung Galaxy Tab (SHW-M180L)

Rom Stock cho Samsung Galaxy Tab (SHW-M180L)

Dòng này đã cũ nên link chia sẻ die gần hết, hôm nay mình chia sẻ cho ai cần. Flash bằng Odin, fix treo logo... ROM STOCK CHO SAMSUNG G...
03 January


Dòng này đã cũ nên link chia sẻ die gần hết, hôm nay mình chia sẻ cho ai cần. Flash bằng Odin, fix treo logo...

ROM STOCK CHO SAMSUNG GALAXY TAB (SHW-M180L)

DOWNLOAD

HOME_M180L.TF24.1533_CL319576_REV03_Kies.tar (366M)

HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn sử dụng Odin để nâng cấp, hạ cấp, chạy lại rom gốc, root, recovery cho các thiết bị Samsung

Chúc các bạn thành công!

Rom Stock cho Samsung Galaxy Tab (SHW-M180L) Rom Stock cho Samsung Galaxy Tab (SHW-M180L)Q Chanel8.8stars based on9reviews Dòng này đã cũ nên link chia sẻ die gần hết, hôm nay mình chia sẻ cho ai cần. Flash bằng Odin, fix treo logo... ROM STOCK CHO SAMSUNG G...