Rom Stock cho Oppo Neo 5 (R1201) phiên bản 8GB

Rom Stock cho Oppo Neo 5 (R1201) phiên bản 8GB

Rom Stock cho Oppo Neo 5 (R1201) phiên bản 8GB

ROM STOCK CHO OPPO 1201 (NEO 5) PHIÊN BẢN 8GB Rom Oppo Neo 5 Flashtool ok, cứu máy treo logo, brick, virut... DOWNLOAD 1201EX_11_A.1...
05 January


ROM STOCK CHO OPPO 1201 (NEO 5) PHIÊN BẢN 8GB

Rom Oppo Neo 5 Flashtool ok, cứu máy treo logo, brick, virut...

DOWNLOAD

1201EX_11_A.14_160427_SVN11560_FL.7z (944M)
1201EX_11_A.13_160302_SVN11502_FL.7z (942M)
1201EX_11_A.11_151020_SVN11368_FL.7z (945M)
1201EX_11_A.09_150831_SVN11271_FL.7z (942M)
1201EX_11_A.04_150602_SVN10941_FL.7z (945M)
1201EX_11_150602_20160301_170102.rar (880M)
File BinMTK6582_Oppo_1201_8G_1603011754_BIN.rar (2,5G)

HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn sử dụng SP Flashtool để Flash Rom cho máy sử dụng chip MediaTek
Hướng dẫn sử dụng Miracle Box Ver 2.27A Crack flash file Bin

Từ khóa tìm kiếm: rom oppo neo 5 8gb, rom oppo 1201, rom oppo neo 5, rom 1201, oppo neo 5 treo logo khong vao duoc recovery, oppo neo 5 rung dài, rom cuu oppo r1201, oppo 1201 8gb.

Chúc các bạn thành công!

Rom Stock cho Oppo Neo 5 (R1201) phiên bản 8GB Rom Stock cho Oppo Neo 5 (R1201) phiên bản 8GBQ Channel8.8stars based on9reviews ROM STOCK CHO OPPO 1201 (NEO 5) PHIÊN BẢN 8GB Rom Oppo Neo 5 Flashtool ok, cứu máy treo logo, brick, virut... DOWNLOAD 1201EX_11_A.1...

Blogger Comments

 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết