Rom Combination và Rom Stock cho Samsung Galaxy S5 Mini (SM-G800F/H/M/Y)

Rom Combination và Rom Stock cho Samsung Galaxy S5 Mini (SM-G800F/H/M/Y)

Rom Combination và Rom Stock cho Samsung Galaxy S5 Mini (SM-G800F/H/M/Y)

TỔNG HỢP ROM COMBINATION VÀ ROM STOCK CHO SAMSUNG GALAXY S5 MINI (SM-G800F/H/M/Y) DOWNLOAD 1. Samsung Galaxy S5 Mini (SM-G800F) Com...
07 January


TỔNG HỢP ROM COMBINATION VÀ ROM STOCK CHO SAMSUNG GALAXY S5 MINI (SM-G800F/H/M/Y)

DOWNLOAD

1. Samsung Galaxy S5 Mini (SM-G800F)

Combination:
COMBINATION_OXA_FA44_G800FXXU1AOL1.zip (291M)
COMBINATION_OXA_FA44_G800FXXU1AOG1.zip (291M)
StockG800FXXU1CRG3_G800FBTU1CRG3_BTU_6.0.1_STOCK.zip (1,2G)

2. Samsung Galaxy S5 Mini (SM-G800H)

Combination:
COMBINATION_OXY_FA44_G800HXXU1ANK1.zip (322M)
COMBINATION_OXY_FA44_G800HXXU1ANH2.zip (322M)
StockG800HXXU1CPJ6_G800HZTO1CPJ2_ZTO_6.0.1_STOCK.zip (1,3G)

3. Samsung Galaxy S5 Mini (SM-G800HQ)

Combination: Đang cập nhật
StockG800HXXU1CPK3_G800HQTUR1CPK1_TUR_6.0.1_STOCK.zip (1,2G)

4. Samsung Galaxy S5 Mini (SM-G800M)

CombinationCOMBINATION_UUB_FA44_G800MUBU1ANK3.zip (291M)
StockG800MUBU1CQC1_G800MUUB1CQC1_COO_6.0.1_STOCK.zip (1,2G)

5. Samsung Galaxy S5 Mini (SM-G800Y)

CombinationCOMBINATION_TNZ_FA44_G800YDVU1ANG2.zip (291M)
StockG800YDVU1CQC1_G800YTLP1CQC1_TLP_6.0.1_STOCK.zip (1,2G)

HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn sử dụng Odin để nâng cấp, hạ cấp, chạy lại rom gốc, root, recovery cho các thiết bị Samsung

Chúc các bạn thành công!

Rom Combination và Rom Stock cho Samsung Galaxy S5 Mini (SM-G800F/H/M/Y) Rom Combination và Rom Stock cho Samsung Galaxy S5 Mini (SM-G800F/H/M/Y)Q Channel8.8stars based on9reviews TỔNG HỢP ROM COMBINATION VÀ ROM STOCK CHO SAMSUNG GALAXY S5 MINI (SM-G800F/H/M/Y) DOWNLOAD 1. Samsung Galaxy S5 Mini (SM-G800F) Com...

Blogger Comments

 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết