J7 Prime mất hiển thị

J7 Prime mất hiển thị

J7 Prime mất hiển thị

Khách đem vô cây j7prime ,khách nói đang sài tự dưng mất hiển thị em đã up lại rom và tháo main ra coi thì main không có dấu hiệu rỉ sét gì....
12 January
Khách đem vô cây j7prime ,khách nói đang sài tự dưng mất hiển thị em đã up lại rom và tháo main ra coi thì main không có dấu hiệu rỉ sét gì. Câu tắt cuộn dây kép trong hình dưới ok, chia sẻ cùng anh em kiếm cơm


Từ khóa tìm kiếm: j7 prime bị đen màn hình, j700 mat hien thi, ic den j7 prime dung chung, j5 prime mat hien thi, j7 prime bị lỗi màn hình, j5 prime mat den, j710 mất hiển thị, j7 pro mat den man hinh.

Chúc các bạn thành công!
J7 Prime mất hiển thị J7 Prime mất hiển thịAdmin8.8stars based on9reviewsKhách đem vô cây j7prime ,khách nói đang sài tự dưng mất hiển thị em đã up lại rom và tháo main ra coi thì main không có dấu hiệu rỉ sét gì....

Blogger Comments