Samsung J510 mất đèn màn hình

Samsung J510 mất đèn màn hình

Samsung J510 mất đèn màn hình

Samsung J510 mất đèn màn hình, các bạn thay màn hình khác không được, câu tắt trở kép gần socket not ok thì kiểm tra và thay thế ic trong hì...
04 December

Samsung J510 mất đèn màn hình, các bạn thay màn hình khác không được, câu tắt trở kép gần socket not ok thì kiểm tra và thay thế ic trong hình dưới nhé.


Từ khóa tìm kiếm: j500h mat den man hinh  j500h mat hien thi  j5 2016 mat hien thi  j500 mat den  j200 mat den man hinh  samsung j5 mat den man hinh  samsung j500h mat hien thi  samsung j5 bị đen màn hình.

Chúc các bạn thành công!

Samsung J510 mất đèn màn hình Samsung J510 mất đèn màn hìnhQ Channel8.8stars based on9reviewsSamsung J510 mất đèn màn hình, các bạn thay màn hình khác không được, câu tắt trở kép gần socket not ok thì kiểm tra và thay thế ic trong hì...

Blogger Comments

 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết