Tổng hợp ROM full cho Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570x)

Tổng hợp ROM full cho Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570x)

Tổng hợp ROM full cho Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570x) DOWNLOAD: 1. Samsung Galaxy J5 Prime  (SM-G570F/FD) G570FXXU 1 CRH9_G5...
17 November

Tổng hợp ROM full cho Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570x)


DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy J5 Prime  (SM-G570F/FD)
2. Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570Y)
3. Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570M)
4. Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570)

HƯỚNG DẪN:

Hướng dẫn sử dụng Odin để nâng cấp, hạ cấp, chạy lại rom gốc, root, recovery cho các thiết bị Samsung

Từ khóa tìm kiếm: rom j5 prime 7.0 g570y, rom g570y lv2, rom cho samsung j5 prime, up rom samsung j5 prime, rom 7.0 cho j5 prime, rom odin j5 prime, j5 prime treo logo, rom j5 prime g570y.

Chúc các bạn thành công!

Tổng hợp ROM full cho Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570x) Tổng hợp ROM full cho Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570x)Q Chanel8.8stars based on9reviewsTổng hợp ROM full cho Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570x) DOWNLOAD: 1. Samsung Galaxy J5 Prime  (SM-G570F/FD) G570FXXU 1 CRH9_G5...