Tổng hợp ROM combination cho Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570x)

Tổng hợp ROM combination cho Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570x)

Tổng hợp ROM combination cho Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570x) DOWNLOAD: 1. Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570F/FD) COMBINATION_OJV_...
17 November

Tổng hợp ROM combination cho Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570x)


DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570F/FD)

COMBINATION_OJV_FA60_G570FXXU1ARD1.zip (523M)
COMBINATION_OJV_FA60_G570FXXU1ARA1.zip (523M)
COMBINATION_OJV_FA60_G570FXXU1AQF1.zip (522M)
COMBINATION_OJV_FA60_G570FXXU1AQE1.zip (522M)
COMBINATION_OJV_FA60_G570FXXU1AQA1.zip (488M)
COMBINATION_OJV_FA60_G570FXXU1APJ2.zip (488M)

2. Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570Y)

COMBINATION_OLB_FA60_G570YDXU1ARD1.zip (490M)
COMBINATION_OLB_FA60_G570YDXU1AQH1.zip (525M)
COMBINATION_OLB_FA60_G570YDXU1APJ1.zip (489M)
COMBINATION_OLB_FA60_G570YDXU1API3.zip (489M)
COMBINATION_OLB_FA60_G570YDXU1AQA2.zip (489M)

3. Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570M)

COMBINATION_UUB_FA60_G570MUBU3ARG1.rar (377M)
COMBINATION_UUB_FA60_G570MUBU2ARE4.rar (377M)
COMBINATION_UUB_FA60_G570MUBU2AQL1.zip (523M)
COMBINATION_UUB_FA60_G570MUBU1ARE3.zip (523M)
COMBINATION_UUB_FA60_G570MUBU1ARD2.zip (523M)
COMBINATION_UUB_FA60_G570MUBU1ARA2.zip (523M)
COMBINATION_UUB_FA60_G570MUBU1AQG1.zip (523M)
COMBINATION_UUB_FA60_G570MUBU1AQF1.zip (523M)
COMBINATION_UUB_FA60_G570MUBU1API4.zip (488M)

4. Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570)

COMBINATION_CHC_FA60_G5700ZCU1ARD1.rar (522M)
COMBINATION_CHC_FA60_G5700ZCU1AQA1.zip (664M)

HƯỚNG DẪN:

Hướng dẫn sử dụng Odin để nâng cấp, hạ cấp, chạy lại rom gốc, root, recovery cho các thiết bị Samsung

Từ khóa tìm kiếm: rom combination g570y level 2, file combination g570y lv2, rom g570y lv2, g570y combination lv2, rom j5 prime 7.0 g570y, rom cho samsung j5 prime, g570y frp, combin g570y lv2.

Chúc các bạn thành công!

Tổng hợp ROM combination cho Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570x) Tổng hợp ROM combination cho Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570x)Q Chanel8.8stars based on9reviewsTổng hợp ROM combination cho Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570x) DOWNLOAD: 1. Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570F/FD) COMBINATION_OJV_...