Sửa lỗi kernel32.dl

Sửa lỗi kernel32.dl

Hôm nay sửa điện thoại sẽ hướng dẫn các bạn sửa lỗi "The procedure entry point setDefaultDllDirectories could not be located in the dyn...
15 October

Hôm nay sửa điện thoại sẽ hướng dẫn các bạn sửa lỗi "The procedure entry point setDefaultDllDirectories could not be located in the dynamic link library KERNEL32.dll".


- Các bạn truy cập https://support.microsoft.com/en-us/help/2533623/microsoft-security-advisory-insecure-library-loading-could-allow-remot
- Tải về file update windows theo phiên bản của mình ví dụ win 64 bit thì tải bản Update for Windows 7 for x64-based Systems (KB2533623)
- Cài xong máy tính sẽ tự khởi động lại, sau khi khởi động lại các bạn tiến hành cài ứng dụng như bình thường.

Chúc các bạn thành công!

Sửa lỗi kernel32.dl Sửa lỗi kernel32.dlQ Chanel8.8stars based on9reviewsHôm nay sửa điện thoại sẽ hướng dẫn các bạn sửa lỗi "The procedure entry point setDefaultDllDirectories could not be located in the dyn...