Liên kết bạn bè đẹp cho Blogger (Blogspot)

Liên kết bạn bè đẹp cho Blogger (Blogspot)

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN Bước 1 : Tạo một widget HTML/Javascript mới. Bước 2 : Dán toàn bộ code này vào. <div class="widget-cont...
24 November


CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Tạo một widget HTML/Javascript mới.
Bước 2: Dán toàn bộ code này vào.

<div class="widget-content">
<style>
#lkbb-widget::-webkit-scrollbar{width:5px}
#lkbb-widget::-webkit-scrollbar-thumb{background:#484848;border-radius:100px}
#lkbb-widget::-webkit-scrollbar-thumb:active{background:#777}
#lkbb-widget{padding:0;margin:0;list-style:none;max-height:310px;overflow:auto}
.lkbb-widget{margin:0;padding:0}
.lkbb-widget li{margin:0;padding:0;line-height:normal;display:block;float:left;text-align:center;width:50%}
.lkbb-widget a{text-overflow: ellipsis; overflow: hidden; white-space: nowrap; display: block; margin: 0 5px 5px 0; padding: 5px; -webkit-transition: .3s; border-radius: 50px; -moz-transition: .3s; -o-transition: .3s; color: #777; border: 1px solid #484848; box-shadow: 0 1px 1px rgba(255,255,255,0.35) inset, 0px 1px 1px rgba(0,0,0,0.3);}
.lkbb-widget a:hover{color:#2895d0!important;border:1px solid}
</style>
<div id="lkbb-widget">
<div class="lkbb-widget">
<li><a href="http://matnguon.blogspot.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa Chữa Điện Thoại">Sửa Chữa Điện Thoại</a></li>
<li><a href="http://matnguon.blogspot.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Sua Chua Dien Thoai">Sua Chua Dien Thoai</a></li>
<li><a href="http://matnguon.blogspot.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa Điện Thoại">Sửa Điện Thoại</a></li>
<li><a href="http://matnguon.blogspot.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Sua Dien Thoai">Sua Dien Thoai</a></li>
<li><a href="http://matnguon.blogspot.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa Chữa Mobile">Sửa Chữa Mobile</a></li>
<li><a href="http://matnguon.blogspot.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Sua Chua Mobile">Sua Chua Mobile</a></li>
<li><a href="http://matnguon.blogspot.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="MatNguon">MatNguon</a></li>
<li><a href="http://matnguon.blogspot.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Mất Nguồn">Mất Nguồn</a></li>
<li><a href="http://matnguon.blogspot.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Đặt Liên Kết">< />Đặt Liên Kết</a></li>
</div></div></div>

Bước 3: Lưu lại và tận hưởng.

Chú ý: Thay http://matnguon.blogspot.com/ thành linh liên kết của bạn

Chúc các bạn thành công!

Liên kết bạn bè đẹp cho Blogger (Blogspot) Liên kết bạn bè đẹp cho Blogger (Blogspot)Q Chanel8.8stars based on9reviews CÁC BƯỚC THỰC HIỆN Bước 1 : Tạo một widget HTML/Javascript mới. Bước 2 : Dán toàn bộ code này vào. <div class="widget-cont...