iPhone 6s Plus mất đèn bên trái

iPhone 6s Plus mất đèn bên trái

iPhone 6s Plus mất đèn bên trái các bạn câu tắt như hình. Chỉ áp dụng với những trường hợp máy mất chân không còn cách nào khắc phục, vì khi...
29 October

iPhone 6s Plus mất đèn bên trái các bạn câu tắt như hình. Chỉ áp dụng với những trường hợp máy mất chân không còn cách nào khắc phục, vì khi câu tắt khởi động sẽ lâu hơn.

Bước 1: Gỡ bỏ FL (4212, 4291, 4292, 4293) trong hình.
Bước 2: Câu đường màu đỏ theo hình.


Từ khóa tìm kiếm: iphone 6s plus tối nửa màn hình, iphone 6s plus mat nua den man hinh, iphone 6 plus tối nửa màn hình, iphone 6 plus mat nua den man hinh, iphone 6s mất đèn màn hình, chia se iphone 6 plus mat hien thi, ic đèn iphone 6s plus, 6s mất 1 bên đèn.

Chúc các bạn thành công!

iPhone 6s Plus mất đèn bên trái iPhone 6s Plus mất đèn bên tráiQ Chanel8.8stars based on9reviewsiPhone 6s Plus mất đèn bên trái các bạn câu tắt như hình. Chỉ áp dụng với những trường hợp máy mất chân không còn cách nào khắc phục, vì khi...