iPhone 6 mất sóng, không có dịch vụ

iPhone 6 mất sóng, không có dịch vụ

Hôm nay MatNguon xin chia sẻ với các bạn giải pháp iPhone 6 mất sóng, không có dịch vụ. Các bạn tiến hành câu theo sơ đồ bên dưới. Cạo điể...
13 October

Hôm nay MatNguon xin chia sẻ với các bạn giải pháp iPhone 6 mất sóng, không có dịch vụ. Các bạn tiến hành câu theo sơ đồ bên dưới.

Cạo điểm test và câu theo như hình là ok
Nếu câu từ điểm test vừa cạo về điểm test PP3171_RF thì vẫn ko có kết quả (do đứt mạch ngầm gần từ cpus gsm qua PP3171_RF)


Từ khóa tìm kiếm: chia se iphone 6 không có dịch vụ, iphone 4 không có dịch vụ, iphone 6 mat song 2g, sửa sóng iphone 6 plus, trung tần iphone 6s, sửa iphone mất sóng, iphone 6s plus hay bị mất sóng, lỗi không có dịch vụ iphone 6 lock.

Chúc các bạn thành công!

iPhone 6 mất sóng, không có dịch vụ iPhone 6 mất sóng, không có dịch vụQ Chanel8.8stars based on9reviewsHôm nay MatNguon xin chia sẻ với các bạn giải pháp iPhone 6 mất sóng, không có dịch vụ. Các bạn tiến hành câu theo sơ đồ bên dưới. Cạo điể...