iPhone 5s lỗi cảm biến tiệm cận

iPhone 5s lỗi cảm biến tiệm cận

iPhone 5s lỗi cảm biến nghe gọi thay cáp cảm biến not ok, các bạn kiểm tra theo các bước dưới đây. Bài viết dưới đây sửa chữa mobile chia sẻ...
02 October

iPhone 5s lỗi cảm biến nghe gọi thay cáp cảm biến not ok, các bạn kiểm tra theo các bước dưới đây. Bài viết dưới đây sửa chữa mobile chia sẻ với các bạn giải pháp iPhone 5s lỗi cảm biến tiệm cận.

Bước 1: Kiểm tra cuộn dây trong ô màu vàng (vào nước hay bị mục, các bạn câu lại)
Bước 2: Kiểm tra điện trở trong ô màu xanh, đứt thì thay thế trở cùng giá trị.
Bước 3: Kiểm tra các tụ trong ô màu tím, nếu chạm thì gỡ bỏ. Riêng tụ trong ô màu đỏ, nếu chạm thì thay thế.
Bước 4: Thay ic cảm ứng nhỏ
Bước 5: Kiểm tra thay thế linh kiện trong ô màu xanh.


Từ khóa tìm kiếm: iphone 5s mất cảm biến ánh sáng, iphone 5s mất cảm biến nghe gọi, thay cảm biến tiệm cận iphone 5s, tắt cảm biến tiệm cận iphone, cài đặt cảm biến tiệm cận iphone, iphone 5s bị lỗi cảm biến, 5s mất cảm biến tiệm cận, thay cảm biến iphone 5s.

Chúc các bạn thành công!

iPhone 5s lỗi cảm biến tiệm cận iPhone 5s lỗi cảm biến tiệm cậnQ Chanel8.8stars based on9reviewsiPhone 5s lỗi cảm biến nghe gọi thay cáp cảm biến not ok, các bạn kiểm tra theo các bước dưới đây. Bài viết dưới đây sửa chữa mobile chia sẻ...