iPhone 5 tự bật nguồn

iPhone 5 tự bật nguồn

iPhone 5 tự bật nguồn mình thường thấy 99% thay cáp sạc done. Máy vào nước sẽ mục 1 bên trở 220k, bệnh này hay kèm với volume lên xuống, bấm...
05 October

iPhone 5 tự bật nguồn mình thường thấy 99% thay cáp sạc done. Máy vào nước sẽ mục 1 bên trở 220k, bệnh này hay kèm với volume lên xuống, bấm có tác dụng những không chạy thanh volume. Bài viết dưới đây sua dien thoai chia sẻ với các bạn giải pháp iPhone 5 tự bật nguồn, các bạn kiểm tra theo các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra socket đẹp thì tháo bỏ tụ trong ô tím.
Bước 2: Kiểm tra trở trong ô vàng (có main không có thì thôi)  đứt thì câu tắt lại.
Bước 3: Kiểm tra trở trong ô xanh, vào nước hay mục 1 bên nhận áp, thay thế cùng giá trị.
Bước 4: Thay thế ic USB.


Từ khóa tìm kiếm: iphone 5s tu khoi dong lai lien tuc, iphone 5s len tao khoi dong lai, iphone mở nguồn lên rồi tắt, iphone 6 tự reset, iphone 6s tự reset, iphone 5 tự tắt nguồn, iphone 5 lên nguồn rồi tắt, tại sao ipad tự tắt nguồn.

Chúc các bạn thành công!

iPhone 5 tự bật nguồn iPhone 5 tự bật nguồnQ Chanel8.8stars based on9reviewsiPhone 5 tự bật nguồn mình thường thấy 99% thay cáp sạc done. Máy vào nước sẽ mục 1 bên trở 220k, bệnh này hay kèm với volume lên xuống, bấm...