iPhone 5 mất đèn màn hình

iPhone 5 mất đèn màn hình

iPhone 5 mất đèn màn hình thường do cháy các cuộn dây trong ô màu vàng. Ngoài ra, máy vào nước hay cháy các cuộn dây trong ô cam. Bài viết d...
04 October

iPhone 5 mất đèn màn hình thường do cháy các cuộn dây trong ô màu vàng. Ngoài ra, máy vào nước hay cháy các cuộn dây trong ô cam. Bài viết dưới đây sửa chữa mobile chia sẻ với các bạn giải pháp iPhone 5 mất đèn màn hình.

Bước 1: Đo tổng trở tại 3 đỉnh socket, nếu mất trở hoặc sai lệch nhiều thì câu các cuộn dây trong ô màu vàng hoặc câu theo line
Bước 2: Nếu đo trên dường thấy chạm thì cách ly trước 3 tụ tím
Bước 3: Máy vào nước thì thay lần lượt theo thứ tự 1 2 3 trong ô màu cam, các tụ trong ô cam nếu đo thấy chạm thì thay thế với giá trị tương đương.


Từ khóa tìm kiếm: iphone 5 bị mất đèn màn hình, chia sẻ iphone 5 mất đèn màn hình, iphone 5 mat den va hien thi, iphone 5 mat hien thi man hinh, chia se iphone 5 mat hien thi man hinh, iphone 5 mất đèn và hiển thị, iphone 5 mat den mat hien thi, iphone 5 den man hinh toi.

Chúc các bạn thành công!

iPhone 5 mất đèn màn hình iPhone 5 mất đèn màn hìnhQ Chanel8.8stars based on9reviewsiPhone 5 mất đèn màn hình thường do cháy các cuộn dây trong ô màu vàng. Ngoài ra, máy vào nước hay cháy các cuộn dây trong ô cam. Bài viết d...