iPhone 5 báo nhiệt độ

iPhone 5 báo nhiệt độ

iPhone 5 báo nhiệt độ chỉ kiểm tra và thay thế khi các bạn kẹp dòng và thấy kim dòng dao động bình thường, không có dấu hiệu dòng cao. Nếu ...
04 October

iPhone 5 báo nhiệt độ chỉ kiểm tra và thay thế khi các bạn kẹp dòng và thấy kim dòng dao động bình thường, không có dấu hiệu dòng cao. Nếu dòng cao thì dò pan chạm áp thứ cấp xem con nào gây chạm.

Bước 1: Kiểm tra những con trở trong ô màu vàng. Nếu chạm thì cách ly ra thử lại ok thì thay thế cùng giá trị tương đương (4 con 10k)
Bước 2: Kiểm tra những con tụ trong ô tím. Nếu chạm thì cách ly ra thử lại ok thì thay thế với giá trị tương đương (5 con)
Bước 3: Kiểm tra trở trong ô màu xanh. Nếu lỗi thay thế với giá trị tương đương.


Từ khóa tìm kiếm: iphone báo nhiệt độ cao, iphone 6s báo nhiệt độ cao, iphone 4 báo nhiệt độ cao, máy iphone báo nhiệt độ cao.

Chúc các bạn thành công!

iPhone 5 báo nhiệt độ iPhone 5 báo nhiệt độQ Chanel8.8stars based on9reviews iPhone 5 báo nhiệt độ chỉ kiểm tra và thay thế khi các bạn kẹp dòng và thấy kim dòng dao động bình thường, không có dấu hiệu dòng cao. Nếu ...