iPad Air 2 màn hình bị nhòe

iPad Air 2 màn hình bị nhòe

Màn hình iPad Air 2 bị nhòe màn hình các bạn có thể thay thế màn hình khác vẫn được nhưng để tiết kiệm chi phí sửa điện thoại xin chia sẻ gi...
14 October

Màn hình iPad Air 2 bị nhòe màn hình các bạn có thể thay thế màn hình khác vẫn được nhưng để tiết kiệm chi phí sửa điện thoại xin chia sẻ giải pháp giúp màn hình iPad Air 2 bị nhòe trở lại bình thường.

Cách làm: Thay thế ic DP675 không khỏi bệnh thì thay thêm em TPS65143A


Chú ý: 2 em này có trong LCD iPad Mini 2 và iPad Air 2.

Từ khóa tìm kiếm: màn hình ipad bị bóng mờ, màn hình ipad bị nhòe màu, màn hình ipad bị âm bản, màn hình ipad bị lỗi màu, màn hình ipad air 2, ipad air 2 nhoè màn hình, ipad bị nhiễm từ, màn hình ipad air bị lỗi.

Chúc các bạn thành công!

iPad Air 2 màn hình bị nhòe iPad Air 2 màn hình bị nhòeQ Chanel8.8stars based on9reviewsMàn hình iPad Air 2 bị nhòe màn hình các bạn có thể thay thế màn hình khác vẫn được nhưng để tiết kiệm chi phí sửa điện thoại xin chia sẻ gi...