Hướng dẫn dùng ResearchDownload để Flash file PAC chíp SpreadTrum

Hướng dẫn dùng ResearchDownload để Flash file PAC chíp SpreadTrum

Đầu tiên là cài Driver Download: Driver SpreadTrum Download về giải nén và chạy file: DPInst.exe để cài Driver. Download Tool: SPD_Upg...
29 October

Đầu tiên là cài Driver Download: Driver SpreadTrum
Download về giải nén và chạy file: DPInst.exe để cài Driver.

Download Tool:

SPD_Upgrade_Tool_R4.0.0001
SPD_Upgrade_Tool_R3.0.0001

Và làm theo hướng dẫn bên dưới:
Từ khóa tìm kiếm: researchdownload r4, spd upgrade tool, driver chip spd, backup rom chip spreadtrum, driver spreadtrum, rom fpt x508 lite, spreadtrum flash, upgrade research.

Chúc các bạn thành công!

Hướng dẫn dùng ResearchDownload để Flash file PAC chíp SpreadTrum Hướng dẫn dùng ResearchDownload để Flash file PAC chíp SpreadTrumQ Chanel8.8stars based on9reviewsĐầu tiên là cài Driver Download: Driver SpreadTrum Download về giải nén và chạy file: DPInst.exe để cài Driver. Download Tool: SPD_Upg...