iPhone 5s restore lỗi 14

iPhone 5s restore lỗi 14

iPhone 5s lỗi 14 do mất lệnh U6, có 2 loại sơ đồ 5s (1 loại R159 gần U6, 1 loại nằm gần U1). Các bạn chú ý con u6 khi tháo ra đóng chân hay ...
11 September

iPhone 5s lỗi 14 do mất lệnh U6, có 2 loại sơ đồ 5s (1 loại R159 gần U6, 1 loại nằm gần U1). Các bạn chú ý con u6 khi tháo ra đóng chân hay thay mới mà chạy ko hết lỗi 14, xanh màn hình thì đo chân B1 coi có lệnh suất ra ko. Nếu không có thì câu như hình là ok. Bài viết dưới đây sửa điện thoại chia sẻ với các bạn giải pháp iPhone 5s restore lỗi 14 xanh màn hình.


Từ khóa tìm kiếm: iphone 5 loi 14, iphone 5s loi 14 man hinh xanh, lỗi 14 khi restore iphone ios 11, chia sẻ ip5s lỗi 14, 5s loi 14, ip5 rt loi 14, iphone 4s loi 14, 5s loi 5.

Chúc các bạn thành công!

iPhone 5s restore lỗi 14 iPhone 5s restore lỗi 14Q Chanel8.8stars based on9reviewsiPhone 5s lỗi 14 do mất lệnh U6, có 2 loại sơ đồ 5s (1 loại R159 gần U6, 1 loại nằm gần U1). Các bạn chú ý con u6 khi tháo ra đóng chân hay ...