iPhone 5 liệt phím nguồn

iPhone 5 liệt phím nguồn

iPhone 5 không bật được phím nguồn, bấm không có tác dụng, thay cáp nguồn not ok, đo thấy mất chân số 7 trên socket J2. Bài viết dưới đây ma...
11 September

iPhone 5 không bật được phím nguồn, bấm không có tác dụng, thay cáp nguồn not ok, đo thấy mất chân số 7 trên socket J2. Bài viết dưới đây matnguon xin chia sẻ với các bạn một số giải pháp iPhone 5 liệt phím nguồn.

Chân số 7 đi vào con FL3, các bạn câu theo hình dưới.


Ngoài ra bạn có thể gỡ bỏ U25 và câu tắt theo hình dưới.


Từ khóa tìm kiếm: cách mở nguồn iphone không dùng nút power, nút nguồn iphone 4 bị liệt, cách mở nguồn iphone 4, nút nguồn iphone 5 giá bao nhiêu, cách mở nguồn iphone 5, sửa nút nguồn iphone 5, nút nguồn iphone 5 chập chờn, cách mở nguồn iphone 6.

Chúc các bạn thành công!

iPhone 5 liệt phím nguồn iPhone 5 liệt phím nguồnQ Chanel8.8stars based on9reviewsiPhone 5 không bật được phím nguồn, bấm không có tác dụng, thay cáp nguồn not ok, đo thấy mất chân số 7 trên socket J2. Bài viết dưới đây ma...