iPhone 4 lên táo tắt

iPhone 4 lên táo tắt

iPhone 4 lên táo tắt kẹp nguồn chạm dòng cao. TH 1: Do chạm đường LCD-VBOOST, thường chạm R6_PMU và Q3_PMU. Các bạn tiến hành thay thế R6_...
13 September

iPhone 4 lên táo tắt kẹp nguồn chạm dòng cao.

TH 1: Do chạm đường LCD-VBOOST, thường chạm R6_PMU và Q3_PMU. Các bạn tiến hành thay thế R6_PMU và Q3_PMU. Dưới đây matnguon xin chia sẻ với các bạn giải pháp iPhone 4 lên táo tắt.


TH 2: Chạm tụ C405 trên đường áp 5v7 gây chạm dòng cao và nóng IC nguồn.


Từ khóa tìm kiếm: iphone hiện quả táo rồi tắt, iphone lên nguồn rồi tắt, iphone lên táo rồi tắt, iphone chỉ lên hình quả táo rồi tắt, iphone 4s cam sac len tao roi tat, iphone 5s lên táo rồi tắt, iphone 5 hiện táo rồi tắt, iphone 6 plus lên táo tắt.

Chúc các bạn thành công!

iPhone 4 lên táo tắt iPhone 4 lên táo tắtQ Chanel8.8stars based on9reviewsiPhone 4 lên táo tắt kẹp nguồn chạm dòng cao. TH 1: Do chạm đường LCD-VBOOST, thường chạm R6_PMU và Q3_PMU. Các bạn tiến hành thay thế R6_...