Hard Reset Samsung Galaxy Tab 4 SM-T231

Hard Reset Samsung Galaxy Tab 4 SM-T231

Làm thế nào khôi phục cài đặt gốc Samsung Galaxy Tab 4 SM-T231. Bài viết dưới đây sửa chữa điện thoại sẽ hướng dẫn các bạn khôi phục cài đặt...
16 September

Làm thế nào khôi phục cài đặt gốc Samsung Galaxy Tab 4 SM-T231. Bài viết dưới đây sửa chữa điện thoại sẽ hướng dẫn các bạn khôi phục cài đặt gốc Samsung Galaxy Tab 4 SM-T231 bằng phím cứng.

Bước 1: Tắt nguồn điện thoại.


Bước 2: Nhấn giữ phím Nguồn (Power) + Home + Tăng âm lượng (Volume Up) đến khi xuất hiện logo Samsung, các bạn bỏ tay khỏi phí nguồn nhưng vẫn giữ phím Home + Tăng âm lượng.


Bước 3: Chọn wipe data/factorey reset bằng cách sử dụng phím âm lượng để di chuyển, sử dụng phím nguồn để chọn.


Bước 4: Chọn yes -- delete all user data để xóa sạch dữ liệu người dùng.


Bước 5: Chọn reboot system now để khởi động lại máy


Như vậy bạn đã hoàn thành quá trình khôi phục cài đặt gốc Samsung Galaxy Tab 4 SM-T231 bằng phím cứng.

Từ khóa tìm kiếm: cách reset galaxy tab 4, cách mở khóa samsung galaxy tab 4, reset samsung tab 4 t231, hard reset tab 4, reset samsung t331, tab 4 t231 ma bao ve, reset t530nu, khôi phục cài đặt gốc samsung galaxy tab 4.

Chúc các bạn thành công!

Hard Reset Samsung Galaxy Tab 4 SM-T231 Hard Reset Samsung Galaxy Tab 4 SM-T231Q Chanel8.8stars based on9reviewsLàm thế nào khôi phục cài đặt gốc Samsung Galaxy Tab 4 SM-T231. Bài viết dưới đây sửa chữa điện thoại sẽ hướng dẫn các bạn khôi phục cài đặt...