Viettel V6403 mã bảo vệ

Viettel V6403 mã bảo vệ

Hôm nay sua chua mobile chia sẻ với các bạn giải pháp Viettel V6403 mã bảo vệ, các bạn làm theo hướng dẫn bên dưới. Bước 1: Chọn chíp MTK...
20 August

Hôm nay sua chua mobile chia sẻ với các bạn giải pháp Viettel V6403 mã bảo vệ, các bạn làm theo hướng dẫn bên dưới.

Bước 1: Chọn chíp MTK-625A
Bước 2: Tích chọn usb
Bước 3: Nhấn *# ghim cáp để máy cài driver
Bước 4: Fomat


Chúc các bạn thành công!

Viettel V6403 mã bảo vệ Viettel V6403 mã bảo vệQ Chanel8.8stars based on9reviewsHôm nay sua chua mobile chia sẻ với các bạn giải pháp Viettel V6403 mã bảo vệ, các bạn làm theo hướng dẫn bên dưới. Bước 1: Chọn chíp MTK...