Sửa lỗi PMT changed for the ROM it must be downloaded all mtk65xx

Sửa lỗi PMT changed for the ROM it must be downloaded all mtk65xx

Khi Flash firmware bằng SP Flashtool thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp thông báo " PMT changed for the ROM it must be downloaded all mtk6...
23 August


Khi Flash firmware bằng SP Flashtool thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp thông báo "PMT changed for the ROM it must be downloaded all mtk65xx" nhưng không biết vì sao và cách khắc phục. Đây là một lỗi nhỏ khá dễ nhưng chúng ta cần phải biết.

Hôm nay sua chua dien thoai sẽ giải thích để các bạn hiểu PMT changed for the ROM; it must be downloaded có nghĩa là Partition Table (phân vùng bộ nhớ điện thoại) trên thiết bị của bạn khác với Partition Table trên ROM bạn cần flash. Thường xảy ra khi bạn sử dụng chế độ Download Only, chế độ này không format lại các Partition (phân vùng) trên thiết bị cho phù hợp với ROM do đó bạn cần phải chọn Firmware Upgrade để format lại partition của thiết bị.

Chúc các bạn thành công!

Sửa lỗi PMT changed for the ROM it must be downloaded all mtk65xx Sửa lỗi PMT changed for the ROM it must be downloaded all mtk65xxQ Chanel8.8stars based on9reviews Khi Flash firmware bằng SP Flashtool thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp thông báo " PMT changed for the ROM it must be downloaded all mtk6...