Samsung S7270 mất nguồn

Samsung S7270 mất nguồn

Samsung S7270 mất nguồn nóng ic đèn, thay con khác thì hết nhưng máy vẫn không lên nguồn, cắm sạc vào nóng ic nguồn, gỡ bỏ tụ theo hình dưới...
05 August

Samsung S7270 mất nguồn nóng ic đèn, thay con khác thì hết nhưng máy vẫn không lên nguồn, cắm sạc vào nóng ic nguồn, gỡ bỏ tụ theo hình dưới. Bài viết dưới đây sửa chữa điện thoại xin chia sẻ cùng các bạn giải pháp Samsung S7270 mất nguồn.


Chúc các bạn thành công!

Samsung S7270 mất nguồn Samsung S7270 mất nguồnQ Chanel8.8stars based on9reviewsSamsung S7270 mất nguồn nóng ic đèn, thay con khác thì hết nhưng máy vẫn không lên nguồn, cắm sạc vào nóng ic nguồn, gỡ bỏ tụ theo hình dưới...