Samsung S5360 nhiễu màn hình

Samsung S5360 nhiễu màn hình

Samsung Galaxy Y nhiễu màn hình, màn hình mờ khởi động lại hiển thị bình thường và tầm 5-10 phút bị trắng. Hôm nay sua chua dien thoai xin c...
04 August

Samsung Galaxy Y nhiễu màn hình, màn hình mờ khởi động lại hiển thị bình thường và tầm 5-10 phút bị trắng. Hôm nay sua chua dien thoai xin chia sẻ với các bạn giải pháp Samsung S5360 nhiễu màn hình, các bạn gỡ bỏ và câu tắt theo hình dưới.


Chúc các bạn thành công!

Samsung S5360 nhiễu màn hình Samsung S5360 nhiễu màn hìnhQ Chanel8.8stars based on9reviewsSamsung Galaxy Y nhiễu màn hình, màn hình mờ khởi động lại hiển thị bình thường và tầm 5-10 phút bị trắng. Hôm nay sua chua dien thoai xin c...