Samsung S5360 không nhận thẻ nhớ

Samsung S5360 không nhận thẻ nhớ

Samsung Galaxy Y không nhận thẻ nhớ do thiếu áp 2,8 hoặc mất chân. Bài viết dưới đây sua chua dien thoai xin chia sẻ cùng các bạn 1 số giải ...
05 August

Samsung Galaxy Y không nhận thẻ nhớ do thiếu áp 2,8 hoặc mất chân. Bài viết dưới đây sua chua dien thoai xin chia sẻ cùng các bạn 1 số giải pháp Samsung S5360 không nhận thẻ nhớ.

Các bạn tiến hành check áp 2,8v - nếu mất thì câu theo hình dưới.


Nếu đứt chân các bạn câu theo sơ đồ dưới


Chúc các bạn thành công!

Samsung S5360 không nhận thẻ nhớ Samsung S5360 không nhận thẻ nhớQ Chanel8.8stars based on9reviewsSamsung Galaxy Y không nhận thẻ nhớ do thiếu áp 2,8 hoặc mất chân. Bài viết dưới đây sua chua dien thoai xin chia sẻ cùng các bạn 1 số giải ...